• Profesor: Bautista Moreno Rocío
  • Profesor: García Ranea Juan Antonio
  • Profesor: López Gordillo Francisco Javier
  • Profesor: Pazos Cabaleiro Florencio
  • Profesor: Pérez Pulido Antonio J
  • Profesor: Thode Mayoral Guillermo
  • Profesor: Viguera Minguez Enrique