• Profesor: Cozar Macías Óscar David
  • Profesor: Durán Mozo Francisco Félix
  • Profesor: Martín Fernández Francisco de Sales